» Staff

ROLL OF HONOUR TEACHERS

S.NO.NAMEFROMTO
1JOHN MATHIAS01-09-6311-1-73
2S.R.S.RAJAN01-09-6312-6-74
3D.P.PUSKARANA01-03-6505-07-78
4K.SBHAT23-01-6426-03-81
5U.VELU08-07-7010-08-88
6T.T.K. TATACHARI24-06-7028-10-88
7K.S.RAO26-10-6431-12-90
8G.D.KALE01-09-6330-06-91
9S.H.HIREMATH01-09-6331-01-93
10B.G.SUBBARAO10-06-6531-01-94
11K.Y.M.GOUDAR07-09-6928-02-94
12M.SUBBANACHAR01-09-6330-05-95
13B.K.KESANUR24-06-7130-04-97
14B.C.PATHAK01-09-6331-07-97
15T.G.SUBRAMANYA05-07-6531-10-97
16Dr.S.V.DESHPANDE01-08-7331-08-98
17G.C.DAS01-08-7310-06-99
18C.K.RAO02-08-7131-12-99
19G.C.BHUYAR28-11-7328-02-01
20Smt.VINOD SRIVASTAV01-01-9230-06-01
21M.KANNATH16-07-7430-06-03
22S.K.BHARADWAJ20-12-6908-07-03
23I.R.SAMUEL20-06-7331-07-03
24C.V.S.RAO01-07-6930-06-05
25Dr.K.M.ASLAM KHAN15-03-8601-07-06
26C.Y.BADIGER01-07-197728-02-2010
27V.N.MANNAPUR01-07-197830-05-2010
28S.G.SHETTAR16-07-197531-08-2010
29R.V.KALASANNAVAR06-08-197331-01-2011
30S.MASILAMANI24-11-197931-01-2011